March 26th, 2010

Помогите перевести

Kaupleja või müüja poolt kauba või teenuse müügi eest või kaubanduse korraldaja poolt kauba või teenuse müügi korraldamise eest nõuetekohaselt tähistamata tegevuskohas või müüja nõuetekohaselt tähistamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.