Базовый аккаунт (pizza_americana) wrote in eesti_keel,
Базовый аккаунт
pizza_americana
eesti_keel

Eesti rahvakalender

Rahvapärane ajaarvamine põhineb lugunädalatel, mille järgi talurahvas luges tähtsamaid tähtpäevi aastas järgmiselt:
mihklipäevast, 29.09(!) - 10.11
mardipäevast,10.11 - 25.11
kadripäevast, 25.11 - 24.12
jõuludest, 24.12 - 2.02
küünlapäevast, 2.02 - 25.03
maarjapäevast, 25.03 - 23.04
jüripäevast,23.04 - 24.06
jaanipäevast, 24.06 - 10.08
lauritsapäevast, 10.08 - 29.09, mihklipäevani.
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author