Базовый аккаунт (pizza_americana) wrote in eesti_keel,
Базовый аккаунт
pizza_americana
eesti_keel

Eesti rahvakalender

Rahvapärane ajaarvamine põhineb lugunädalatel, mille järgi talurahvas luges tähtsamaid tähtpäevi aastas järgmiselt:
mihklipäevast, 29.09(!) - 10.11
mardipäevast,10.11 - 25.11
kadripäevast, 25.11 - 24.12
jõuludest, 24.12 - 2.02
küünlapäevast, 2.02 - 25.03
maarjapäevast, 25.03 - 23.04
jüripäevast,23.04 - 24.06
jaanipäevast, 24.06 - 10.08
lauritsapäevast, 10.08 - 29.09, mihklipäevani.
Subscribe

  • Приключения ПАДДИНГТОНА

    voodi [вооди] (эст.), vuode [вуоде] (фин.), uodiľd (ливон.) - кровать, ложе; N.B. в ин-те эст. языка робко намекают на связь с лтш. āda,…

  • PÕSK, PÕSE, PÕSED ja... FACE, FACCIA; FACADE, FACCIATA

    face [фейс] (англ.), faccia [фачча] (ит.), faciem (лат.) - лицо; facade [фэсад] (англ.), facciata [фаччата] (ит.) - фасад, передняя…

  • VIRGIN vs. VIRGE, VIRGENA

    virge [вирьге] (эст.), virgzõ (ливон.), virkeä [вирькеа] (фин.), fargat (саам.) - бодрый, свежий; (напр., külma veega pesemine teeb virgemaks…

Comments for this post were disabled by the author